News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili atgoffa trigolion fod y Llywodraeth wedi cyhoeddi yn ddiweddar fod yn rhaid i rai busnesau aros ar gau am gyfnod amhenodol. Nod y mesurau newydd llym hyn yw lleihau lledaeniad coronafeirws ac achub bywydau.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Heddlu Gwent wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn atgoffa aelodau o'r cyhoedd i barchu’r cefn gwlad a'r rhai sy'n ei ddefnyddio.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi canllawiau i siopau tecawê, tafarndai a bwytai i fodloni cyfyngiadau’r Llywodraeth yn ystod y pandemig Coronafeirws.
Mae'r ffermwr Lee Pritchard wedi arallgyfeirio ei fusnes i ymateb i gyfyngiadau Covid-19 mewn ymdrech i helpu ei gymuned leol i ymdopi â chadw pellter cymdeithasol.
Mae Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi addo dal ati i gynnig cymaint o gymorth â phosibl i helpu trigolion a busnesau ledled yr ardal i ymdopi â phwysau ariannol yr achos o coronafeirws.
Mae sgamwyr yn manteisio ar yr achos o coronafeirws er mwyn twyllo pobl allan o arian. Mae e-byst, sy'n honni eu bod gan y Llywodraeth, yn awgrymu eu bod yn cynnig ad-daliad treth yn ystod yr amser hwn ac yn gofyn am fanylion personol.