News Centre

CBSC yn galw ar drigolion i ailgylchu digon yn 2020

Postiwyd ar : 11 Chwe 2020

CBSC yn galw ar drigolion i ailgylchu digon yn 2020
Neil Box CBSC
Mae'r Tîm Ailgylchu ar y strydoedd gyda'i ymgyrch cnocio drysau i annog a chefnogi trigolion i ailgylchu mwy o wastraff bwyd.
 
Does dim swm o wastraff bwyd sy'n rhy fach; mae pob darn o wastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu yn lleihau faint o nwyon tŷ gwydr dinistriol sy'n cael eu rhyddhau. Pan rydych chi'n ailgylchu eich gwastraff bwyd, yn lle ei anfon i'r safle tirlenwi, mae'r nwyon yn cael eu dal a'u trosi'n ynni gwyrdd.
 
Mae'r tîm yn ymweld â chartrefi yn y Fwrdeistref i annog trigolion i ailgylchu a darparu biniau a chyngor lle'n briodol. Yn aml, mae pobl yn gofyn i'r tîm sut i leinio cadi'r cartref - ac mae'r ateb yn syml. Does dim angen defnyddio bag, gallwch chi leinio'ch cadi â phapur newydd, rhoi'r eitemau mewn yn rhydd neu ddefnyddio bag bioddiraddadwy, os hoffech.
 
Mae cymryd rhan mewn ailgylchu gwastraff bwyd nid yn unig â ffactorau amgylcheddol cadarnhaol, gallai arwain at rai trigolion lwcus yn ennill talebau'r stryd fawr, gan fod cyfranogwyr yn cael eu cynnwys mewn raffl bob chwarter.
 
Dywedodd y Cynghorydd Nigel George, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am yr Amgylchedd, "Yn dilyn y newyddion cadarnhaol ein bod ni'n cadw'r dulliau ailgylchu presennol ar gyfer trigolion, rydyn ni'n cymryd camau cadarnhaol pellach i weithio'n rhagweithiol i gynyddu cyfranogiad. Mae'r tîm wrthi'n cnocio drysau ac yn ymgysylltu â thrigolion mewn ymdrech i faethu bywydau iachach ac i greu lleoedd iachach."
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 01443 866566, neu fynd i www.caerffili.gov.uk/ailgylchu.


Ymholiadau'r Cyfryngau