Covid-19 - Busnesau lleol sy'n cynnig gwasanaethau dosbarthu

Yn ogystal â'r archfarchnadoedd mwy, mae'r siopau groser a busnesau bwyd canlynol ar agor ac yn cynnig gwasanaeth dosbarthu i drigolion sy’n agored i niwed neu'r rhai sy'n hunanynysu yn ystod y pandemig coronafeirws Covid-19 ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.  

Cysylltwch â'r busnes yn uniongyrchol i gael manylion am yr hyn y gallant ei ddosbarthu drwy osod eich archeb a gwneud eich taliad.

Os ydych chi'n fusnes bwyd lleol sy'n cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ganlynol. 

Rhestrir y busnesau isod maes o law.