News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Gall teuluoedd ddarganfod harddwch glöynnod byw yng nglaswelltiroedd Aberbargod ar ddydd Mercher 31 Mai.
Mae’r dyddiad cau ar y gorwel ar gyfer cyfranogwyr i gofrestru eu lle yng Nghyfres Heriau Caerffili 2017, a gynhelir ar ddydd Sadwrn 6ed o Fai.
Mae glasbrint uchelgeisiol ar gyfer dyfodol ystâd dai Parc Lansbury yng Nghaerffili wedi cael ei ddadorchuddio.
Mae bwrdeistref sirol Caerffili yn gorlifo gyda digwyddiadau’r Pasg cyffrous, o wersylloedd chwaraeon i weithdai crefft.
Canolfan Ddydd Brondeg Cyngor Caerffili yw'r gyntaf yn y sir i gael toiled golchi a sychu o’r radd flaenaf fel rhan o waith adnewyddu a oedd yn cynnwys gwedd newid tu mewn a system gwres canolog newydd.
Thursday 13 April is the last chance to register to vote in this year’s Local Government Elections.