News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Gwneir gwaith ail-wynebu ffordd ar yr A472 Hafodyrynys, Crymlyn ar y dyddiau Sul canlynol 24ain Medi, 1af Hydref a'r 8fed Hydref yn amodol ar y tywydd a chyflenwadau o ddeunyddiau.
Mae Arweinydd cyngor bwrdeistref sirol Caerffili wedi crybwyll y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau anodd dros y misoedd nesaf wrth i'r awdurdod gytuno ar ei gynigion cyllideb drafft ar gyfer 2018/19 - ac mae pethau'n annhebygol o fynd yn haws dros y blynyddoedd nesaf.
Mae Chwaraeon Caerffili wedi lansio rhaglen 'Hyfforddwr y Dyfodol' yn ddiweddar ar gyfer derbyniad 2017/18 ym mhencadlys Cyngor Caerffili, Tŷ Penallta.
Mae Chwaraeon Caerffili yn dathlu ar ôl i’r nifer mwyaf erioed o bobl ifanc ledled bwrdeistref sirol Caerffili fynychu eu Cynlluniau Chwaraeon dros gyfnod yr haf.
Dewch i Barc Cwm Darran ar ddydd Sadwrn 23ain Medi i brofi gwledd o fwyd danteithiol yng Ngŵyl Fwyd y Cymoedd!
Ar hyn o bryd mae 6,000 o blant mewn 25 ysgol ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn manteisio ar gymryd rhan yn her iechyd Milltir y Dydd.