News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae yna bleser Nadoligaidd yn aros siopwyr unwaith eto eleni wrth i Dîm Rheoli Canol Tref y cyngor ymuno â manwerthwyr lleol i ddatgelu eu taflen daleb boblogaidd.
Ar ôl ymgyrch etholiad agos tu hwnt gyda’r Cynghorydd Donna Cushing, mae Mark Evans wedi ennill y teitl Pencampwr Ieuenctid.
Mae Tîm Trwyddedu Cyngor Caerffili wedi ymuno â Heddlu Gwent i hyrwyddo Operation Makesafe, ymgyrch ymwybyddiaeth cam-fanteisio’n rhywiol ar blant.
Digon yw digon! Dyna'r neges i berchnogion cŵn anghyfrifol ar draws bwrdeistref sirol Caerffili wrth i'r cyngor lansio ei ymgyrch newydd sy'n anelu at fynd i'r afael â materion amgylcheddol, gan gynnwys cŵn yn baeddu.
Yn ddiweddar, mae Cwmni Budd Cymunedol Arbenigol, PH Consultancy, wedi mwynhau grant cychwyn busnes a chymorth busnes gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a UK Steel Enterprise.
Wedi'i ysbrydoli gan ei hen broffesiwn fel athro ac archaeolegydd, mae Rheinallt Williams wedi sefydlu menter drôn unigryw yng Nghaerffili.