News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r cyflenwr ynni E.ON wedi llwyddo i dderbyn gwobr 'Prosiect Graddfa Fawr y Flwyddyn ar Effeithlonrwydd Ynni Rhanbarthol' yng Ngwobrau Effeithlonrwydd Ynni Rhanbarthol Cymru 2018 ar gyfer eu prosiect ar y cyd i wella ystâd Parc Lansbury yng Nghaerffili.
Anogwyd trigolion yn Nhreffilip, Tredegar Newydd i garu eu lle mewn digwyddiad cymunedol diweddar.
Mae'r gwanwyn yn agosáu ac mae Tîm Glanhau Cyngor Caerffili yn galw ar gymunedau lleol i ymuno â'i gilydd a chymryd rhan ym mhrosiect Glanhad Mawr y Gwanwyn.
Yn ddiweddar, agorodd siop trin gwallt neillryw newydd sbon danlli ei drysau yn Oakdale ac mae masnach eisoes yn ffynnu.
Mae mwy na 200 o bobl ifanc o bob rhan o sir Caerffili sy'n paratoi i adael yr ysgol wedi ymweld â cholegau a sefydliadau dysgu dros yr wythnosau diwethaf i archwilio opsiynau ar gyfer y dyfodol.
Mae disgyblion a staff Ysgol Iau Hendre yng Nghaerffili yn dathlu ar ôl derbyn adroddiad arolygu ardderchog gan Estyn.