News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Ar Ddydd Sul 9 Gorffennaf bydd y ras feicio Velothon blynyddol yn dychwelyd i ffyrdd De Cymru, yn croesawu rhai o feicwyr proffesiynol gorau'r byd yn ogystal â miloedd o feicwyr hamdden a chodwyr arian ar gyfer elusennau.
Cyfarfu Cabinet newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am y tro cyntaf yr wythnos hon i ddatblygu ei weledigaeth ar ran yr awdurdod dros y pum mlynedd nesaf.
Mae gwersylloedd chwaraeon poblogaidd Chwaraeon Caerffili yn mynd i ddychwelyd am hanner tymor y Sulgwyn, gyda llefydd ar gael ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon gan gynnwys criced, pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi.
Mae gweithgareddau Hanner Tymor yn cael eu cynnig mewn lleoliadau ledled bwrdeistref sirol Caerffili, o sesiynau crefft i antur awyr agored!
Mae Llyfrgell Bargod yn falch o groesawu'r awdur Graham Hurley am sgwrs awdur, yn ogystal â sesiwn holi ac ateb ar ddydd Gwener 26ain Mai o 5pm tan 7pm.
Cafodd y Cyng. David Poole, aelod ward hir dymor dros Bengam a chyn Dirprwy Arweinydd ei ethol fel Arweinydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.