News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden Caerffili yn darparu ystod o gyfleoedd chwaraeon i blant 7-12 oed yn ystod Hanner Tymor y Sulgwyn.
Mae Parc Cwm Darran yn mynd i gynnal dwy noson hyfryd o adloniant ym mis Mehefin yn cynnwys plant o Ysgol Gynradd Aberbargod ac Ysgol Bro Sannan.
Mae ceisiadau bellach ar agor i enwebu grŵp neu unigolyn haeddiannol ar gyfer Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr CMGG Caerffili.
Derbyniodd y cyn-löwr, Gerald Nottingham grant cychwynnol i'w gynorthwyo i agor 'gwesty moethus' ar gyfer Cathod yn Llanbradach Caerffili.
Bydd yr ŵyl Gymraeg flynyddol, Ffiliffest, yn mynd i Gastell Caerffili fis nesaf.
Daeth bron i 2,000 o redwyr allan ar gyfer ras 10 cilomedr blynyddol Caerffili Bryn Meadows ar ddydd Sul 20fed o Fai.