News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Bydd Parc Cwm Darran yn cynnal achlysuron anhygoel yr haf hwn ar y patio yn y ganolfan ymwelwyr yng nghanol Parc Cwm Darran.
Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Caerffili, sy’n cydnabod y gwaith caled ac ymrwymiad y gwirfoddolwyr chwaraeon, hyfforddwyr a chlybiau ar draws bwrdeistref sirol Caerffili.
Ni fydd gan blant rhwng 7 a 12 oed unrhyw reswm i fod yn ddiflas yn ystod gwyliau’r haf oherwydd bydd cynllun chwaraeon gwych yn digwydd i helpu treulio eu hamser.
Bydd y cyngor yn gwneud gwaith cynnal a chadw tirwedd ar Heol Bedwas A468 o gylchfan Pwll-y-pant yng Nghaerffili o Ddydd Llun 24ain Gorffennaf am thua wythnos.
Mae Dirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi agor clwb paffio newydd yn swyddogol yng nghanol tref Caerffili.
Heddiw mae chwech o fannau agored bwrdeistref sirol Caerffili wedi ennill yr hawl i arddangos y Faner Werdd, ar ôl cael eu cyhoeddi fel enillwyr Gwobr y Faner Werdd gan Cadwch Gymru’n Daclus (Dydd Mawrth,18fed Gorffennaf).