Diwrnodau casglu biniau

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Rydym yn casglu:

  • gwastraff bwyd bob wythnos
  • gwastraff gardd bob wythnos
  • ailgylchu bob wythnos
  • gwastraff cyffredinol bob pythefnos

Nodwch enw’ch stryd yn y chwilotwr isod i ddysgu ar ba ddiwrnod y caiff pob un o’ch biniau eu casglu.

Trefniadau gŵyl y banc

Ni fydd gwyliau banc yn effeithio ar gasgliadau. Caiff biniau eu casglu yn ôl yr arfer.
Tywydd GarwGallai tywydd garw effeithio ar wasanaethau oherwydd problemau â mynediad i gerbydau. Os caiff gwasanaethau eu heffeithio arnynt, byddwn yn ceisio casglu gwastraff erbyn diwedd yr wythnos. Pan fydd yr amodau hyn yn para dros wythnos, a/neu na allwn gasglu, cewch wybod am drefniadau amgen ar y wefan hon.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.