Amserlenni bws

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF 48kb)*

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF 40kb)

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF 55kb)

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir – Bargod (PDF 48kb)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF 49kb)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF 49kb)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF 44kb)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF 49kb)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF 44kb)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF 44kb)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF 49kb) 

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF 43kb)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF 50kb)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF 49kb)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF 49kb)

20 Tredegar – Tafarnaubach – Rhymni (PDF 58kb)

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF 122kb)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF 56kb)

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF 57kb)

50 Casnewydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Bargod (PDF 70kb)*

52 Coed Duon – Trecelyn – Trinant – Abertyleri (PDF 48kb)

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF 65kb)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF 64kb)

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF 64kb)*

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF 50kb)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

96 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ysgol Gyfun Pontllanfraith – Crosskeys (PDF 64kb)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF 55kb)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF 66kb)*

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF 98kb)

A1 Coed Duon – ASDA (PDF 43kb)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF 42kb)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF 51kb)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF 48kb)*

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF 48kb) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF 45kb)*

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF 48kb)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd

I ganiatáu ar gyfer tagfeydd yn High Cross, o ddydd Llun i ddydd Gwener, bydd y  daith 0657 o Risga yn gadael am 0644 a bydd y daith 0724 o Risga yn gadael am 0707. Bydd y ddwy daith yn gweithredu yn gynharach o arosfannau ar hyd y llwybr gydag amser ychwanegol yn cael ei ychwanegu rhwng High Cross a Chasnewydd. Bydd y daith 0810 o Risga yn gweithredu fel arfer cyn belled â Ficerdy Rogerstone ond bydd yn gweithredu'n hwyrach o High Cross ac yn cyrraedd Casnewydd 5 munud yn hwyrach. Ni fydd newidiadau i'r teithiau hyn ar Ddyddiau Sadwrn.

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga – Fernlea – Tŷ Sign – Morrisons – Mount Pleasant – Casnewydd (PDF 48kb)
Bydd Llwybr R3 yn cael ei dynnu'n ôl ar ôl dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017. Mae hwn yn benderfyniad masnachol a wneir gan N.A.T. Group Bydd llwybr R2 yn parhau i weithredu fel arfer.

X1 Brynmawr – Abertyleri – Pontypwl (PDF 41kb) (Tan 7 Mai 2017)
X1 Brynmawr – Abertyleri – Pontypwl (PDF 41kb) (O 8 Mai 2017)

O 8 Mai 2017:

  • Bydd yr amlder yn cynyddu i bob 30 munud.
  • Yn Abertyleri bydd pob taith tuag at Frynmawr yn gweithredu drwy Stryd Vivian a Stryd y Castell yn lle Stryd Gwald-yr-haf a Stryd Masnacol 

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF 67kb)* (Tan 29 Ebrill 2017)
X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF 67kb)* (O 30 Ebrill 2017)

O 30 Ebrill 2017

  • Yn Abertyleri bydd pob taith tuag at Frynmawr yn gweithredu drwy Stryd Vivian a Stryd y Castell yn lle Stryd Gwald-yr-haf a Stryd Masnacol 
  • I ganiatáu ar gyfer tagfeydd yng Nghrymlyn, bydd y teithiau 0738 a 0748 o Drecelyn i Frynmawr ar ddyddiau Llun i ddyddiau Gwener yn gweithredu 5 munud yn gynharach o Drecelyn a Chrymlyn i ailddechrau'r amserlen bresennol o Swffryd.  

X16 Rhisga – Maerun – Parc Busnes Llaneirwg – Caerdydd (PDF 50kb)

X22 Cwmbrân – Pontypŵl – Trecelyn – Llanhiledd – Glyn Ebwy (PDF 49kb)

X38 Bargod – Gelligaer – Nelson – Pontypridd (PDF 48kb)

X74 Crosskeys – Trecelyn – Abertyleri – Brynmawr – Y Fenni (PDF 54kb)

A Caerdydd – YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 91kb)

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

B Caerdydd - YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Abertridwr – Senghenydd (PDF 103kb)*

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

C Caerffili – Heol y Felin – Pen-yr-heol (PDF 46kb)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF 46kb)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF 45kb)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF 43kb)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF 43kb)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 48kb)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF 40kb)

Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF 44kb)

Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF 18kb)

Caerffili – Nantddu – Penrhos – Maes-y-glyn (PDF 51kb)

X Caerffili - YAC Ysbyty Waun –Abertridwr – Senghenydd (PDF 64kb)