Amserlenni bws

Mapiau bws a thrên

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF)

2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) (Tan 3 Chwefror 2018)
2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) (o 4 Chewfor 2018)  5 Chwefror 2018, bydd mân newidiadau i’r amserlen i wella dibynadwyedd. Bydd  teithiau 0611 a 0711 o Bontlotyn i Fargod yn gweithredu 10 munud ynghynt i gynnig gwell cysylltiad â llwybr 50 sy’n gadael  Bargod am 0640 a 0740 Bydd  teithiau 0611 a 0711 o Bontlotyn i Fargod yn gweithredu 10 munud ynghynt i gynnig gwell cysylltiad â llwybr 50 sy’n gadael  Bargod am 0640 a 0740.

3 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF)

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir – Bargod (PDF)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF) (Tan 27 Ionawr 2018)
11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF) (O 28 Ionawr 2018) Bydd y daith 16.15 o Goed Duon yn cael ei dileu ar ôl y daith olaf ar ddydd Gwener 26 Ionawr 2018.

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF)

20 Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) 

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF)

25 Caerffili – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd – Bae Caerdydd (PDF)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF)

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF)

50 Casnewydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Bargod (PDF)*

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF) (tan 21 Ionawr 2018)
52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF) (o 21 Ionawr 2018) O 21 Chwefror 2018, bydd taith 0650 o Drecelyn i Abertyleri yn gweithredu 5 munud ynghynt i gynnig gwell cysylltiad â llwybr E3 sy’n gadael  Abertyleri am 0711.

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) (Tan 3 Chwefror 2018) 
78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) (o 4 Chewfor 2018) 5 Chwefror 2018, bydd mân newidiadau i’r amserlen i wella dibynadwyedd

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF) (tan 3 Chwefror 2018)
S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF) (o 4 Chewfor 2018) 5 Chwefror 2018, bydd mân newidiadau i’r amserlen i wella dibynadwyedd

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (PDF)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)*

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF)

A1 Coed Duon – ASDA (PDF)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)* (Tan 13 Ionawr 2018)
C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)* (O 14 Ionawr 2018) Bydd y teithiau 0740 a’r 0800 o Nelson ar y 0715 a 1830 o Gaerffili yn cael eu dileu  ar ôl gweithredu ddydd Sadwrn 13 Ionawr 2018. O ddydd Llun 15 Ionawr 2018, bydd taith newydd o orsaf bws Nelson am 0750. Mae hwn yn benderfyniad masnachol gan Harris Coaches.

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF)

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Cwmbrân (PDF)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF) 

X16 Rhisga – Maerun – Parc Busnes Llaneirwg – Caerdydd (PDF) (Until 20 January 2018) Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei ddileu ar ôl gweithredu ar ddydd Sadwrn 20 Ionawr 2018. Mae hwn yn dilyn penderfyniad gan Gyngor Dinas Casnewydd i ddileu cyllid o’r gwasanaeth.

X22 Pont-y-pŵl – Abertyleri – Parc yr Ŵyl – Glyn Ebwy (PDF) 

X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF)

A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF)

B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)

C Caerffili – Heol y Felin - Pen-yr-heol (PDF)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 48kb)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF 40kb)

Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF 44kb)

Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF 18kb)

Caerffili – Nantddu – Penrhos – Maes-y-glyn (PDF 51kb)

X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF)