Amserlenni bws

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF 48kb)*

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF 40kb)

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF 55kb)

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir – Bargod (PDF 48kb)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF 49kb)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF 49kb)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF 44kb)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF 49kb)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF 44kb)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF 44kb)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF 49kb) 

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF 43kb)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF 50kb)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF 49kb)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF 49kb)

20 Tredegar – Tafarnaubach – Rhymni (PDF 58kb)

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF 122kb)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF 56kb)

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF 57kb)

50 Casnewydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Bargod (PDF 70kb)*

52 Coed Duon – Trecelyn – Trinant – Abertyleri (PDF 48kb) (o Awst 5 Awst)
52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF)  (o 7 Awst 2017)
O 7 Awst 2017, bydd y daith 0731 o Bentwyn-mawr i Abertyleri yn rhedeg 5 munud yn gynt i ddarparu cysylltiad â Llwybr E3 yn Sgwâr Aberbîg.

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF 65kb)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF 64kb)

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF 64kb)*

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF 50kb)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF 64kb)

96 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ysgol Gyfun Pontllanfraith – Crosskeys (PDF 64kb) (tan 30 Mehefin 2017)
96 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ysgol Gyfun Pontllanfraith – Crosskeys (PDF 64kb) (O 3 Gorffennaf 2017)
O ganlyniad i gau safle ysgol Pontllan-fraith, o 3 Gorffennaf 2017, bydd y daith 0804 o Markham yn gweithredu i safle Ysgol Uwchradd Islwyn newydd yn Oakdale yn lle Pontllan-fraith. Bydd yn gadael Ysgol Uwchradd Islwyn am 1505. Does dim newidiadau i fysus i/o Ysgol Gyfun Coed Duon neu Goleg Crosskeys.

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF 55kb)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF 66kb)*

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF 98kb)

A1 Coed Duon – ASDA (PDF 43kb)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF 42kb)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF 51kb)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF 48kb)*

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF 48kb) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF 45kb)*

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF 48kb)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga – Fernlea – Tŷ Sign – Morrisons – Mount Pleasant – Casnewydd (PDF 48kb) (tan 19 Awst 2017)
R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF 33kb) (o 21 Awst 2017)
Mae Grŵp N.A.T. wedi hysbysu’r Cyngor y byddant yn atal llwybr R2 ar ôl rhedeg ar Ddydd Sadwrn 12 Awst 2017. Ariennir y gwasanaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili rhwng Pont-y-meistr a Morrisons gyda’r rhan rhwng Morrisons a Chasnewydd yn cael ei ddarparu ar sail cwbl fasnachol.

Mae’r Cyngor wedi sicrhau gwasanaeth amgen ar gyfer y rhan y mae’n ei gefnogi. Felly, o 14 Awst 2017, bydd llwybr R2 yn rhedeg rhwng Pont-y-meistr (Tesco Extra), Rhisga, Fernlea, Tŷ Sign a Thŷ Du (Morrisons) yn unig. Darperir pob taith gan Stagecoach yn Ne Cymru i amserlen ddiwygiedig.

X1 Brynmawr – Abertyleri – Pont-y-pŵl – Cwmbrân (PDF 41kb) (o 19 Mehefin 2017)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF 67kb)* (tan 5 Awst 2017)
X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF 67kb)* (O 6 Awst 2017)
Bydd y rhan fwyaf o deithiau yn ystod y dydd tuag at Frynmawr yn gweithredu 5 munud yn gynharach a bydd y rhai tuag at Gasnewydd yn gweithredu 7 munud yn gynharach. Mae 0654 a 0743/0748 o Drecelyn i Frynmawr yn cael ei dynnu'n ôl. Mae'r newidiadau hyn yn benderfyniad masnachol gan Stagecoach De Cymru.

X16 Rhisga – Maerun – Parc Busnes Llaneirwg – Caerdydd (PDF 50kb)

X22 Cwmbrân – Pontypŵl – Trecelyn – Llanhiledd – Glyn Ebwy (PDF 49kb) (tan 5 Awst 2017)
X22 Pont-y-pŵl – Abertyleri – Parc yr Ŵyl – Glyn Ebwy (PDF 49kb) (o 6 Awst 2017)
Newidiadau mawr i’r gwasanaeth: Bydd y llwybr yma yn cael ei ddiwygio i wasanaethu Abertyleri yn lle Trecelyn i'r ddau gyfeiriad. Felly, o Lyn Ebwy, bydd bysiau yn gweithredu drwy'r llwybr presennol i Sgwâr Aberbîg, yna ar hyd Warm Turn, Canol Tref Abertyleri, Six Bells, Llanhiledd a Swffryd i Hafodyrynys i Bont-y-pŵl ac i'r gwrthwyneb. Bydd y rhan o'r llwybr rhwng Cwmbrân a Phont-y-pŵl yn cael ei ddarparu gan wasanaeth arall. Mae'r amserlen wedi ei diwygio o ganlyniad. Mae hwn yn benderfyniad masnachol gan Stagecoach yn Ne Cymru. Gall teithwyr sydd am deithio rhwng Bontnewydd (Trecelyn) a Glyn Ebwy ddal llwybr 52 a newid i lwybr E3 neu Sgwâr Aberbîg. O Lyn Ebwy dylai teithwyr ddal llwybr X22 a newid i lwybr 52 yn Sgwâr Aberbîg. Mae'r newidiadau hyn yn benderfyniad masnachol gan Stagecoach De Cymru.

X38 Bargod – Gelligaer – Nelson – Pontypridd (PDF 48kb)

X74 Crosskeys – Trecelyn – Abertyleri – Brynmawr – Y Fenni (PDF 54kb)

A Caerdydd – YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 91kb)

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

B Caerdydd - YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Abertridwr – Senghenydd (PDF 103kb)*

26, A and B Caerffili – YAC Ysbyty Waun/Ffynnon Taf – Caerdydd (PDF 56kb)
(Mae hon yn amserlen gyfunol sy’n dangos pob taith ar Lwybr 26, A a B rhwng Caerffili a Chaerdydd.)

C Caerffili – Heol y Felin – Pen-yr-heol (PDF 46kb)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF 46kb)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF 45kb)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF 43kb)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF 43kb)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 48kb)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF 40kb)

Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF 44kb)

Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF 18kb)

Caerffili – Nantddu – Penrhos – Maes-y-glyn (PDF 51kb)

X Caerffili - YAC Ysbyty Waun –Abertridwr – Senghenydd (PDF 64kb)