Amserlenni bws

Mapiau bws a thrên

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF) (tan 11 Tachwedd 2017)
1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF) (o 12 Tachwedd 2017)
O 12 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) (tan 11 Tachwedd 2017)
2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) o 12 Tachwedd 2017)
O 12 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd.

Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF) (tan 11 Tachwedd 2017)
3 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF) (tan 12 Tachwedd 2017) 
O 12 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir – Bargod (PDF)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF) 

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF)

20 Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) 

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF)

25 Caerffili – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd – Bae Caerdydd (PDF) (o 26 Tachwedd 2017)
Yn dechrau ar 26 Tachwedd 2017: Gwasanaeth newydd i ddisodli'r rhan o'r llwybr rhwng Caerffili a Chaerdydd a weithredwyd yn flaenorol gan lwybrau A a B. Bydd yr amlder yn debyg i amserlenni A a B ar hyn o bryd ond bydd y rhan fwyaf o deithiau ar ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn ymestyn i/o Fae Caerdydd (Canolfan Mileniwm Cymru).

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF) (tan 18 Tachwedd 2017)
26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF) (o 19 Tachwedd 2017)
O 19 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd. Ni fydd bysiau dydd Llun i ddydd Sadwrn yn gwasanaethu Tongwynlais, ond nid oes unrhyw newidiadau i'r llwybr ar nosweithiau Llun i Sadwrn neu ar ddydd Sul.

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF)

50 Casnewydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Bargod (PDF)*

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF)

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) (tan 11 Tachwedd 2017)
78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) (o 12 Tachwedd 2017)
O 12 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd.

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF)

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (PDF)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF) (tan 25 Tachwedd 2017)
120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF) (o 26 Tachwedd 2017)
O 26 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd.
Yn dilyn ceisiadau, ar ddydd Llun i ddydd Gwener bydd dwy daith ychwanegol o Drem y Castell (Heol y Berth) i Gaerffili yn gadael am 0640 a 0705

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)*

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF)

A1 Coed Duon – ASDA (PDF)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)*

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF)* (tan 4 Tachwedd)
C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF) (o 5 Tachwedd 2017)
Ar 8 Medi, rhoddwyd rhybudd i'r  Cyngor gan Stagecoach yn Ne Cymru na fyddant bellach yn darparu'r gwasanaeth yn ystod y dydd ar lwybr C18 ar ôl gweithredu ar ddydd Sadwrn 4 Tachwedd. Ers hynny mae'r Cyngor wedi gweithio gyda gweithredwyr eraill i ddarparu gwasanaeth newydd.

O ddydd Llun 6 Tachwedd 2017 bydd llwybr C18 yn cael ei ddarparu gan N.A.T Group ar sail gwbl fasnachol. Bydd yr amserlen bob awr gyda'r holl deithiau yn gweithredu drwy Heol Fargod. Yn anffodus, ni fydd Parc Ochr y Bryn yn cael ei wasanaethu mwyach.

O'r un dyddiad, bydd y rhan fwyaf o deithiau ar lwybr X38 hefyd yn cael eu diwygio i wasanaethu drwy Ystâd Gilfach ar deithiau o Fargod i Bontypridd. Bydd bysiau'n gweithredu o Gyfnewidfa Bargod drwy Ganol Tref Bargod, Heol McDonnell , Heol y Gweundir, y Rhodfa Orllewinol, Stryd y Santes Fair a Stryd y Groes ac ailymuno â'r llwybr presennol yn Lle'r Parc  i barhau i Bontypridd.

Mae amserlen llwybrau C18 ac X38 wedi'i dylunio fel bod bysiau yn gadael Bargod tua 30 munud ar wahân.

Bydd y teithiau am 1905 a 2105 yn parhau i gael eu darparu gan Stagecoach. Bydd teithwyr sy'n prynu tocyn dychwelyd gan N.A.T. Group yn gynharach yn y dydd yn gallu ei ddefnyddio ar y teithiau  hyn.

Mae'r gwasanaeth Sul a ddarperir eisoes gan N.A.T. Group yn parhau yr un peth.

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF) (tan 4 Tachwedd 2017)
N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF) (o 5 Tachwedd 2017)
O 5 Tachwedd 2017, oherwydd parcio ar y stryd, ni fydd bws hwyr y nos bellach yn gweithredu drwy’r Ddôl Uchaf. Bydd y bws yn gweithredu ei lwybr arferol cyn belled â Stryd y Bryn ac yna'n gorffen yn yr arhosfan bysiau ar yr A467 (Coed Celynen) 

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Pont-y-pŵl – Cwmbrân (PDF)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF) (tan 4 Tachwedd 2017)
X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys – Risga – Canewydd (PDF) (o 5 Tachwedd 2017)
O 5 Tachwedd 2017, bydd y rhan fwyaf o deithiau ar ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn gweithredu 5 munud yn ddiweddarach yn y ddau gyfeiriad.

X16 Rhisga – Maerun – Parc Busnes Llaneirwg – Caerdydd (PDF)

X22 Pont-y-pŵl – Abertyleri – Parc yr Ŵyl – Glyn Ebwy (PDF) (tan 4 Tachwedd 2017)
X22 Pont-y-pŵl – Abertyleri – Parc yr Ŵyl – Glyn Ebwy (PDF) (o 5 Tachwedd 2017)Bydd y teithiau ychwanegol sy'n gweithredu rhwng Pont-y-pŵl a Chwmbrân yn cael eu tynnu'n ôl ar ôl ddydd Sadwrn 4 Tachwedd 2017. Diwygir gweddill y teithiau o hyd at 5 munud o 5 Tachwedd 2017.

X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF) (tan 4 Tachwedd 2017)
X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF) (o 5 Tachwedd 2017)
O 6 Tachwedd, bydd llwybrau’r rhan fwyaf o deithiau yn cael eu diwygio i wasanaethu Ystâd Gilfach ar deithiau o Fargod i Bontypridd. Bydd bysiau'n gweithredu o Gyfnewidfa Bargod drwy Ganol Tref Bargod, Heol McDonnell , Heol y Gweundir, Rhodfa’r Gorllewin, Stryd y Santes Fair a Stryd y Groes ac yn ailymuno â'r llwybr presennol yn Lle’r Parc i barhau i Bontypridd. Mae'r amserlen wedi'i diwygio'n llwyr.

X74 Crosskeys – Trecelyn – Abertyleri – Brynmawr – Y Fenni (PDF) (tan 31 Hydref 2017)
Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei dynnu'n ôl ar ôl ei weithredu ddydd Mawrth 31 Hydref 2017.

A Caerdydd – YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF) (tan 25 Tachwedd 2017)
A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF) (“o 26 Tachwedd 2017)

  • Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei rannu yng Nghaerffili gyda dim bysiau bellach yn gweithredu i/o Gaerdydd
  • Darperir gwasanaeth ar wahân rhwng Caerffili a Chaerdydd wedi’i rifo’n 25 (gweler manylion Llwybr 25 uchod am ragor o wybodaeth). Ar y rhan fwyaf o deithiau bydd angen i deithwyr newid bysiau yng Nghaerffili. Mae eithriadau i ddwy siwrne ar foreau dydd Llun a dydd Sadwrn gan y bydd yr un bws yn gweithredu llwybr A ac yn dod yn llwybr 25 yng Nghaerffili heb fod angen i deithwyr newid - bydd y bysiau hyn yn dangos Caerffili ar gyfer Caerdydd ar y blaen. Yn yr un modd, yn dod yn ôl o Gaerdydd, bydd un bws  brig y prynhawn yn gweithredu fel llwybr 25 i Gaerffili ac yna’n parhau fel llwybr A heb yr angen i newid bysiau. Gall teithwyr hefyd ddefnyddio llwybr 26 rhwng Caerffili a Chaerdydd
  • Bydd yr amserlen 12 munud rhwng Caerffili a Graig-y-Rhaca yn parhau gyda mân newidiadau i wella dibynadwyedd

B Caerdydd - YAC Ysbyty Waun – Caerffili – Abertridwr – Senghenydd (PDF)* (tan 25 Tachwedd 2017)
B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)* (o 26 Tachwedd 2017)

  • Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei rannu yng Nghaerffili gyda dim bysiau bellach yn gweithredu i/o Gaerdydd
  • Darperir gwasanaeth ar wahân rhwng Caerffili a Chaerdydd wedi’i rifo’n 25 (gweler manylion Llwybr 25 uchod am ragor o wybodaeth). Ar y rhan fwyaf o deithiau bydd angen i deithwyr newid bysiau yng Nghaerffili. Mae eithriadau i rai siwrneiau ar foreau Llun i Sadwrn yn ogystal â’r rhan fwyaf o fysiau dydd Sul gan y bydd yr un bws yn gweithredu llwybr B sy’n dod yn llwybr 25 yng Nghaerffili heb angen i deithwyr newid - bydd y bysiau hyn yn dangos Caerffili ar gyfer Caerdydd ar y blaen. Yn yr un modd, yn dod yn ôl o Gaerdydd, bydd rhai bysiau brig y prynhawn a'r rhan fwyaf o fysiau'r Sul yn gweithredu fel llwybr 25 i Gaerffili ac yna'n parhau fel llwybr B heb yr angen i newid bysiau. Gall teithwyr hefyd ddefnyddio llwybr 26 rhwng Caerffili a Chaerdydd
  • Bydd yr amserlen 12 munud rhwng Caerffili a Senghenydd yn parhau gyda mân newidiadau i wella dibynadwyedd
  • Yn Senghenydd, yn ystod y dydd dydd Llun i ddydd Sadwrn, bydd pedwar bws yr awr yn mynd yn ôl i ddefnyddio'r hen gylch troi, ond bydd un bws yr awr yn parhau i weithredu i/o Deras Cenydd. Bydd bysiau nos a dydd Sul yn parhau i wasanaethu Teras Cenydd
  • Ni fydd llwybr y ddwy siwrnai gynnar yn y bore sy'n gweithredu i Gaerdydd fel llwybr X yn newid ond mae’r amserau wedi newid ychydig i wella dibynadwyedd

C Caerffili – Heol y Felin – Pen-yr-heol (PDF)* (tan 25 Tachwedd 2017)
C Caerffili – Heol y Felin - Pen-yr-heol (PDF) (o 26 Tachwedd 2017)
O 26 Tachwedd 2017, ar ddydd Llun i ddydd Gwener bydd taith 0817 o Gaerffili a’r 0832 o Ben-yr-heol yn gweithredu’n 2 funud ynghynt.

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF 48kb)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF 40kb)

Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF 44kb)

Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF 18kb)

Caerffili – Nantddu – Penrhos – Maes-y-glyn (PDF 51kb)

X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (tan 25 Tachwedd 2017)
X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (o 26 Tachwedd 2017)
O 26 Tachwedd 2017, bydd mân newidiadau i'r amserlen i wella dibynadwyedd.