Newyddion
 • Tacsis didrwydded yn rhoi trigolion mewn perygl

  Tacsis didrwydded yn rhoi trigolion mewn perygl

  Mae Safonau Masnach Caerffili yn rhybuddio trigolion yn y fwrdeistref i beidio defnyddio tacsis didrwydded o dan unrhyw amgylchiadau, oherwydd y perygl diogelwch uchel i deithwyr.
 • Caerffili: Ddoe a Heddiw

  Caerffili: Ddoe a Heddiw

  Mae tîm Rheoli Canol Trefi Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn annog trigolion ac ymwelwyr bwrdeistref sirol Caerffili i ddathlu popeth sydd gan ganol trefi lleol i'w cynnig - yn y gorffennol a'r pr
 • Coffee 37 yw'r hufen ar y gacen

  Coffee 37 yw'r hufen ar y gacen

  Paratowch eich offer addurno cacenau! Mae'r siop goffi The Coffee 37 yn cynnig tro annisgwyl i'r Ŵyl Fwyd Caerffili blynyddol ar Ddydd Sadwrn 9fed Mai - pabell 'The Great Caerphilly Cake Off'.
Dweud eich dweud
 • Ymgynghoriad Cyfleusterau Hamdden

  Adolygiad Strategaeth Drafft o Gyfleusterau Hamdden

  Dweud eich dweud ar sut mae gwasanaethau hamdden yn cael eu darparu.
 • Ymgynghoriad cyllid 2014/15

  Dweud eich dweud ar yr arbedion

  Mae’r Cabinet wedi cytuno cyfanswm cynigion cyllid drafft gwerth £12.8 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod (2015/16).
 • Ymgynghoriad cyllid 2014/15

  Dweud eich dweud ar yr arbedion

  Mae’r Cabinet wedi cytuno cyfanswm cynigion cyllid drafft gwerth £12.8 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod (2015/16).