Newyddion
  • Wythnos llawn gweithgareddau

    Wythnos llawn gweithgareddau

    Mae llawer i ddiddanu teuluoedd ym mis Mai eleni ar ôl iddynt ymweld ag Eisteddfod yr Urdd ym Maenordy Llancaiach Fawr, sy'n rhedeg o'r 25ain – 30ain Mai 2015.
  • Cyfri'r dyddiau tan ddechrau Eisteddfod yr Urdd!

    Cyfri'r dyddiau tan ddechrau Eisteddfod yr Urdd!

    Mae'r cyfri wedi dechrau, gyda llai na 2 wythnos i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, sydd yn dod i Faenordy Llancaiach Fawr o'r 25ain i'r 30ain Mai.
  • Her Tîm 10 cilomedr Caerffili

    Her Tîm 10 cilomedr Caerffili

    Ar ddydd Sul 21ain Mehefin, bydd torfeydd yn ymgynnull i wylio lluoedd o redwyr yn mynd ati i redeg cwrs 10 cilomedr Caerffili gan gychwyn y tu ôl i’r adeilad eiconig sef Castell Caerffili.
Dweud eich dweud
  • Dros 50 Caerffili

    Sgwrs o bwys

    Mae Fforwm 50+ Caerffili yn blatfform annibynnol er mwyn i bobl 50+ oed cael y cyfle i leisio’u barn.
  • Panel Safbwynt

    Cynrychiolwch eich cymuned

    Rôl y panel a sut i ymaelodi.
  • Ymgynghoriad cyllid 2014/15

    Dweud eich dweud ar yr arbedion

    Mae’r Cabinet wedi cytuno cyfanswm cynigion cyllid drafft gwerth £12.8 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod (2015/16).