Gŵyl Flodau Caerffili 2024

Dyddiad : 14 Mehefin 2024 10:00am

Lleoliad : Canol tref Caerffili, CF83 1JL

Gŵyl Flodau Caerffili 2024
Gŵyl Flodau Caerffili 2024

Dydd Gwener 14 - Dydd Sul 16 Mehefin 2024 - 10am - 4pm

Arddangosfa flodeuog flynyddol Caerffili wedi’i chynnal gan 8 eglwys leol, Canolfan Gymunedol y Twyn a Llyfrgell Caerffili.

Ac yntau wedi’i sefydlu dros 10 mlynedd yn ôl ac yn dal i ffynnu gydag ymwelwyr o bob rhan o Dde Cymru, mae’r digwyddiad eleni hefyd yn cyd-ddigwydd â Pride Caerffili.

Y lleoliadau sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad eleni yw:

  • Eglwys Ddiwygiedig Unedig Van Road
  • Eglwys Martin Sant
  • Eglwys Fethodistaidd Wesley
  • Eglwys Bentecostaidd Connect Life
  • Eglwys Gatholig y Santes Helen
  • Capel yr Annibynwyr Bethel
  • Eglwys Santes Catherine
  • Eglwys Bedyddwyr Mount Carmel

Bydd Canolfan Gymunedol y Twyn a Llyfrgell Caerffili yn cynnal arddangosfeydd gan Gymdeithas Flodau Caerffili, Cymdeithas Arddwriaethol a Chlwb Bonsai Glynderi.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Tref Caerffili.