FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Siop Goffi Parc Islwyn

Mae Siop Goffi Parc Islwyn yn cael ei rhedeg gan staff ochr yn ochr ag unigolion ag anableddau dysgu. Cafodd ei chreu er mwyn helpu’r unigolion hynny i ddysgu sgiliau newydd a chael profiad mewn amgylchedd diogel.

Rydyn ni'n gwerthu paninis a brechdanau yn ogystal â chacennau a choffi. Mae’r cacennau’n cael eu creu gan gwmni Arlwyo Islwyn, lle maen nhw’n pobi’r cacennau sy’n cyflenwi’r siop goffi. Mae llawer o’r unigolion sy’n gweithio yn y siop goffi hefyd yn mynychu sesiynau yn Arlwyo Islwyn.

Rydych chi'n gallu dod o hyd i Siop Goffi Parc Islwyn ar Heol Llanarth, Pontllan-fraith ger y parc sglefrio. Felly dewch i ymweld â ni am groeso cynnes a dewis hyfryd o fwyd a diodydd.>

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth neu unrhyw gwestiwn am ofal i oedolion, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth.