Gwasanaethau i oedolion

Mae'r Gwasanaethau i Oedolion yng Nghaerffili eisiau helpu i'ch cadw chi mor annibynnol â phosibl. P'un a yw hyn yn darparu cymorth i'ch helpu chi i ymdopi yn eich cartref eich hun neu, lle nad yw hyn yn bosibl, mewn lleoliad preswyl.