FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gofalu am rywun

Os ydych chi’n gofalu am rywun sy’n annwyl i chi, boed yn aelod o’ch teulu chi, yn ffrind neu’n gymydog, mae Tîm Gofalwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yno i’ch cynorthwyo chi.

Gallwch chi gael asesiad gofalydd, sy’n gyfle i chi siarad am beth sy’n bwysig i chi o ran eich rôl ofalu chi.

Rydyn ni’n hwyluso grwpiau misol ledled y Fwrdeistref fel bod modd i ofalwyr gwrdd ag eraill a sgwrsio â ni, ac rydyn ni’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau i ofalwyr.

Mae modd i ni ddarparu cerdyn argyfwng, cynllun grantiau bach, hyfforddiant a mwy i chi hefyd.

Mae gennym ni ddau grŵp preifat ar Facebook lle gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth am unrhyw ddigwyddiad sydd ar y gweill a dod o hyd i’r cymorth y mae gennych chi hawl iddo.

Cael help a chymorth

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth neu unrhyw gwestiwn am ofal i oedolion, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth.