Dysgu Ar-lein/Cyfunol

Gellir gweithio trwy'r cyrsiau ar-lein hyn ar bron unrhyw ddyfais ddigidol(ac eithrio ffonau symudol) - y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cysylltiad rhyngrwyd.

Mae hyd y cwrs yn amrywio o 1 awr i tua 8 awr.

Mae defnyddio e-ddysgu Highfield fel rhan o raglen ddysgu cyfunol yn eich galluogi chi ennill cymhwyster cymeradwy. Cewch chi wneud hyn trwy sefyll arholiad mewn canolfan gydnabyddedig sydd wedi'i chymeradwyo gan Highfield Qualifications.

Mae Ffioedd y cyrsiau yn dechrau  cyn lleied â £10 y dosbarth.

DECHRAU

Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ryngwladol  ICDL/ Dysgu Cyfunol

Mae’r cwrs hwn yn gallu helpu i wella eich dealltwriaeth chi a'ch defnydd effeithlon chi o gyfrifiaduron.

Mae'r cymhwyster hwn yn eich galluogi chi i ddysgu sgiliau technoleg gwybodaeth sydd eu hangen mewn unrhyw swydd - o werthu i weinyddu i ysgrifenyddiaeth.

Mae cyfleoedd i symud ymlaen  lefelau uwch a dod yn fwy hyfedrus wrth ddefnyddio ceisiadau fel prosesu geiriau, taenlenni, cyflwyniadau a chronfeydd data.

Mae’r dysgu’n digwydd ar-lein, gallwch gael mynediad iddo o bell. Bydd eich tiwtor ar gael i gynnig cefnogaeth.

Ty Rhydychen

Dydd Mercher, 6yn – 8yn
Dydd Iau, 10yb – 12yp
Dyd Iau, 1yp – 3yp

Llyfrgell Caerffili

Dydd Mawrth, 12.30yp – 2.30yp

Ffoniwch Ty Rhydychen ar 01633 612245 neu e-bost lcoxford@caerffili.gov.uk i gael gwybodaeth ar ffioedd a chonsesiynau.

Gallwch chi weld yr holl gyrsiau sydd ar gael drwy fynd i.