Clybiau a chymdeithasau

Mae’r rhain yn glybiau a chymdeithasau sy’n hawdd eu cyrraedd er mwyn pleser, gan gymdeithasu a dysgu sgiliau newydd gyda phobl o’r un anian.

Mae’r grwpiau wythnosol yn canolbwyntio ar ddod ag unigolion at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol.

DECHRAU

Mae manylion cyswllt isod:

Pwnc 

Diwrnod a amser

Cysylltu

Gwaith coed

Dydd Llun: 9.30yb – 11.30yb
Dydd Mawrth: 7yn – 9yn
Dydd Mercher: 9.30yb – 11.30yb
Dydd Iau: 6.30yn - 8.30yn

Tŷ Rhydychen: 01633 612245

Crosio

Dydd Llun: 1.30yp – 3.30yp

Jocelyn: 07368575902

Crefft Siwgr

Dydd Llun: 10yb – 12yp a 4yp – 6yn

jenniferabeech@talktalk.net

Crochenwaith

Dydd Mawrth: 6.30yp – 8.30yn
Dydd Mercher: 10yb-12yp ac 12.30yp – 2.30yp

jrichards@gmail.com

Gwneud dillad - Sewing Belles

Dydd Iau: 10yb – 1yp

Patricia: 07970 705317
 

Clytwaith

Dydd Iau: 6yn – 8yn

Tŷ Rhydychen: 01633 612245