Cyrsiau byw'n annibynnol

Mae gennym ni ystod o ddosbarthiadau ar gael yn ein rhaglen ‘Sgiliau Byw’n Annibynnol’ ar gyfer Oedolion gyda Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

DECHRAU

Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys:

  • Cyfrifiaduron
  • Garddio
  • Coginio
  • Iechyd a Lles
  • Crochenwaith
  • Celf
  • Crefftau
  • Gwnio
  • Cerdd a Drama

Ffoniwch Dŷ Rhydychen ar 01633 612245 neu anfon e-bost at lcoxford@Caerffili.gov.uk.