Sgiliau hanfodol

Cwrs Mathemateg a Saesneg

Dosbarthiadau bore, prynhawn neu nos ar gael ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Cyrsiau cyn-TGAU Mathemateg a Saesneg

Mae'r rhain yn gyrsiau RHAD AC AM DDIM i'ch paratoi i sefyll yr arholiad TGAU.

Sgiliau Digidol

Bydd y cwrs hwn yn dysgu'r sgiliau hanfodol i ddechrau cyfrifiadura ac i gyflawni tasgau cyffredin yn hyderus.

Saesneg Ar Gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Os nad y Saesneg yw eich prif iaith, gallwch chi wneud cwrs i helpu i gwella eich Saesneg.

Beth mae cwrs Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill yn ei gwmpasu?

  • Siarad a gwrando
  • Darllen ac ysgrifennu
  • Geirfa
  • Atalnodi a gramadeg

Mae tudalen Dewis Cymru ar gael yn yr iaith o'ch dewis.

DECHRAU

Gwasanaeth Sgiliau Hanfodol Caerffili

Tŷ Rhydychen, Grove Road, Rhisga NP11 6GN

Ffôn: 01495 233293
E-bost: GwasanaethSgiliauHanfodol@Caerffili.gov.uk neu ESS@caerffili.gov.uk