Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili bellach yn darparu gwasanaethau cymorth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent sy’n ymwneud â'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, a bydd cymorth ar gyfer y rhain yn cael ei drosglwyddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Am gymorth pellach mewn perthynas â datblygiadau ym Mlaenau Gwent, cyfeiriwch at y canlynol: Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Ffôn - 01685 725000 / Ffacs - 01685 722146, SAB@merthyr.gov.uk, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dal i ddarparu gwasanaethau cymorth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mewn perthynas â'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy fel arfer.

Yn gweithio ar y cyd gyda…


  • CCBC LogoTorfaen Logo