Ffioedd Draenio Cynaliadwy Statudol

Pan fyddwch yn gwybod pa gais i wneud, gallwch wneud cais am gymeradwyaeth draenio cynaliadwy. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â sut i gwblhau eich cais, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Darllenwch y ddogfen canllawiau ymgeisio er mwyn sicrhau bod eich cais yn bodloni gofynion dilysu.

Siaradwch â ni'n gyntaf

Rydym yn eich argymmell i geisio am gyngor cyn ymgeisio oddi wrthym cyn i chi gyflwyno cais. 

Ffurflenni cais a ffioedd  

Mae ffurflenni cais a chanllawiau ar gael i'w lawrlwytho isod: 

Sut i dalu

Bydd angen i chi dalu ffi cais llawn cyn cyflwyno eich cais. Gallwch dalu ffi cais drwy gysylltu â'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'n uniongyrchol ar 01443 866511.

Dewisiadau talu eraill sydd ar gael. Mae croeso i chi gysylltu â ni er mwyn trafod trefniadau amgen.

Codir TAW ar y gwasanaethau ychwanegol.

Mwy o wybodaeth am Gyrff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Cysylltwch â ni