Llyfrgell Caerffili

Cyfeiriad: 2, Y Twyn, Caerffili. CF83 1JL

Ffôn: 029 2085 3911

Ebost: llyfrcaerffili@caerffili.gov.uk

Twitter: @CaerphillyLib

Digwyddiadau Llyfrgell Caerffili

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 4pm

Llwybrau bws

Llwybr 26, 50, 120, C9, C16, C17, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerffili
 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Adran 'Codi a mynd' i gwsmeriaid sydd ar frys
 • Amgueddfa – arddangosfeydd thematig o’r Tŷ Weindio, Tredegar Newydd
 • Lliw a llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio talu ac arddangos yn gyfagos
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs
 • Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell