Gwasanaethau i Gwsmeriaid Caerffili

Cyfeiriad

Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerffili, Y Twyn, Caerffili. CF83 1JL

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am tan 4pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am tan 4pm
 • Dydd Mercher : Ar Gau
 • Dydd Iau:  9.30am tan 4pm.
 • Dydd Gwener: 9.30am tan 4pm
 • Dydd Sadwrn 9.30am tan 1pm
 • Dydd Sul : Ar Gau

Sut i gyrraedd

Teithio yn y car

Os ydych yn teithio i Wasanaethau Cwsmeriaid Caerffili yn y car, gallwch ddod o hyd i gyfeiriadau drwy fynd i Google Maps. Ewch i’n tudalen meysydd parcio’r cyngor am restr lawn o gyfleusterau parcio a phrisiau.

Defnyddio cludiant cyhoeddus

Mae bysiau rheolaidd yn gweithredu yn a thu allan i Gaerffili i bob ardal o’r fwrdeistref sirol.  Ewch i amserlenni a phrisiau – bysiau am wybodaeth ar docynnau bws, prisiau ac amserau bysiau.

Gwasanaethau sydd ar gael yn y ganolfan

Mae ymgynghorwyr gwasanaethau Cwsmeriaid wedi eu hyfforddi  i’ch cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych yn ymwneud ag unrhyw wasanaeth y cyngor gan gynnwys:

 • Gwneud cais am fudd-dal tai
 • Chwilio am swyddi gwag presennol
 • Gwneud cais am gasgliad gwastraff swmpus
 • Gwneud cais am fathodyn parcio i berson anabl
 • Talu’ch treth y cyngor
 • Talu'ch rhent y cyngor
 • Gwneud cais am docyn teithio pobl hŷn
 • Derbyn cymorth gyda phensiynau'r wladwriaeth os ydych dros 60 oed 
 • Adrodd am geudwll
 • Adrodd am olau stryd sydd wedi torri
 • Gofyn am atgyweiriad tai cyngor

Cyfleusterau

 • Llyfrgell Caerffili
 • Meysydd parcio cyhoeddus yn agos
 • Mynediad gwastad
 • Yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01443 815588 neu e-bostiwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaethau cwsmeriaid (PDF)