Lleoliadau llyfrgelloedd ac amserau agor

Mae llyfrgelloedd yma i ddarparu'r offer sydd angen arnoch i greu, dysgu ac archwilio.

Isod gallwch ddod o hyd i leoliad, oriau agor a manylion cyswllt ar gyfer pob un o'n llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ddysgu am ddigwyddiadau a chyfarfodydd grwpiau yn y llyfrgell, yn ogystal â chyfleusterau megis mynediad i'r anabl, wifi ac archebu ystafelloedd.

Cyfnodau cau’r llyfrgelloedd dros wyliau banc

Bydd pob llyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar gau ddydd Llun 28 Awst 2023 oherwydd gwyliau banc.

Cysylltwch â ni