Lleoliadau llyfrgelloedd ac amserau agor

Mae llyfrgelloedd yma i ddarparu'r offer sydd angen arnoch i greu, dysgu ac archwilio.

Isod gallwch ddod o hyd i leoliad, oriau agor a manylion cyswllt ar gyfer pob un o'n llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ddysgu am ddigwyddiadau a chyfarfodydd grwpiau yn y llyfrgell, yn ogystal â chyfleusterau megis mynediad i'r anabl, wifi ac archebu ystafelloedd.

Dyddiadau Cau Gwyliau’r Banc - Llyfrgelloedd

Dydd Gwener 7fed Ebrill (Dydd Gwener y Groglith)

 • Bargod - Ar gau
 • Coed Duon - Ar gau
 • Caerffili - Ar gau
 • Rhisga - Ar gau
 • Ystrad Mynach - Ar gau
 • Aberbargoed - Ar gau
 • Abercarn - Ar gau
 • Abertridwr - Ar gau
 • Bedwas - Ar gau
 • Deri - Ar gau
 • Llanbradach - Ar gau
 • Machen - Ar gau
 • Nelson - Ar gau
 • Trecelyn- Ar gau
 • Tredegar Newydd - Ar gau
 • Oakdale - Ar gau
 • Pengam - Ar gau
 • Rhymni - Ar gau

Dydd Sadwrn 8fed Ebrill

 • Bargod - 9.30 - 4.00
 • Coed Duon - 9.30 - 4.00
 • Caerffili - 9.30 - 4.00
 • Rhisga - 9.30 - 4.00
 • Ystrad Mynach - 9.30 - 1.00
 • Aberbargoed - Ar gau
 • Abercarn - Ar gau
 • Abertridwr - 9.30 - 1.00
 • Bedwas - 9.30 - 1.00
 • Deri - Ar gau
 • Llanbradach - Ar gau
 • Machen - 9.30 - 1.00
 • Nelson - 9.30 - 1.00
 • Trecelyn - Ar gau
 • Tredegar Newydd - Ar gau
 • Oakdale - Ar gau
 • Pengam - Ar gau
 • Rhymni - Ar gau

Dydd Llun y Pasg 10fed Ebrill (Dydd Llun y Pasg)

 • Bargod - Ar gau
 • Coed Duon - Ar gau
 • Caerffili - Ar gau
 • Rhisga - Ar gau
 • Ystrad Mynach - Ar gau
 • Aberbargoed - Ar gau
 • Abercarn - Ar gau
 • Abertridwr - Ar gau
 • Bedwas - Ar gau
 • Deri - Ar gau
 • Llanbradach - Ar gau
 • Machen - Ar gau
 • Nelson - Ar gau
 • Trecelyn- Ar gau
 • Tredegar Newydd - Ar gau
 • Oakdale - Ar gau
 • Pengam - Ar gau
 • Rhymni - Ar gau

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â ni