Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysbrydoli i Weithio

Mae Ysbrydoli i Weithio yn brosiect cyffrous i bobl yn ardal Caerffili i’w helpu i gael gwaith.

Ble mae ar gael?

Mae'r prosiect ar gael yn yr ardaloedd canlynol:

 • Caerffili - 01495 237921 email inspire2work@caerphilly.gov.uk
 • Blaenau Gwent - 01495 357836
 • Pen-y-bont ar Ogwr - 01656 642697
 • Merthyr Tudful - 01685 725461
 • Torfaen - 01495 766053
 • Rhondda Cyncon Taf - 01443 425373

Ar gyfer pwy yw e?

Mae ar gael i bob person ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ac sy'n byw mewn ardal nad yw'n ardal Cymunedau yn Gyntaf.

Beth gall ei gynnig i chi? 

Mae'n rhoi hwb i unigolion a chyfleoedd ar gyfer gwella sgiliau mewn meysydd y mae cyflogwyr yn galw amdanynt..

 •  Cefnogaeth unigol gyda'ch cynghorydd
 • Cefnogaeth i wella'ch hyder, eich cymhelliant a'ch hunan-barch
 • Cyrsiau galwedigaethol am ddim
 • Cefnogaeth ychwanegol i'r rhai sy'n wynebu rhwystrau rhag gweithio, fel cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar waith, anghenion gofal plant a thrafnidiaeth

Rhagor o wybodaeth

Ffoniwch ni heddiw 01495 237921.