FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Tîm Cymorth Cyflogaeth Caerffili - Astudiaethau Achos

Mae ein holl gymorth yn ymwneud â'n cyfranogwyr - gallwn weithio gyda chi am gyhyd ag y mae'n ei gymryd i'ch cyrraedd lle rydych chi eisiau bod. Rydyn ni'n deall y gall hyder a hunan-barch weithiau ei gwneud yn anodd i chi weithio tuag at eich nodau.

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i adeiladu'ch hyder a gwella'ch hunan-barch fel y gallwch chi gyrraedd eich llawn botensial. Cliciwch isod i ddarllen am rai o’r cyfranogwyr rydyn ni wedi’u cynorthwyo hyd yn hyn.

Richard ysbrydoledig

Richard

Mae Richard Lintern yn ddyn 43 oed ac wedi bod yn ddi-waith ers 23 mlynedd oherwydd problemau iechyd meddwl a chaethiwed i gyffuriau. Ceisiodd Richard ladd ei hun yn 2017 a chafodd ei gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. 

Roedd Richard dros ei bwysau ac ar ôl bod yn yr ysbyty, penderfynodd fod angen iddo newid ei fywyd.  Dechreuodd hyfforddi a mynd i'r gampfa i wella ei iechyd meddwl ac i ddod yn fwy ffit. Roedd yn benderfynol o beidio â throi yn ôl at y cyffuriau. 

Gweithiodd Richard yn galed iawn gyda ffocws clir ar wella ei iechyd. 

Llwyddodd Richard i gael cyfweliad am swydd lanhau ac fe wnaethon nhw argymell ei fod yn ymgysylltu â Thîm Cyflogaeth Caerffili.  Fe wnaeth hynny a chwblhau ei gerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu, sydd wedi ei alluogi i gael gwaith rhan amser. 

Mae Richard bellach yn fwy hyderus ac yn hapusach nag y bu erioed ac yn benderfynol o aros yn ‘lân’.  Mae Richard yn enghraifft wych o un o’n llwyddiannau ac mae ei benderfyniad yn ysbrydoledig. 

Rydyn ni'n dymuno'r gorau i chi yn y dyfodol!  

Swydd newydd yn rhoi gobaith ar gyfer y dyfodol i Tiana!

Roedd Tiana, sy’n byw yng Nghwm Rhymni Uchaf, wedi bod yn ddi-waith ers tua 10 mis. Fe gafodd ei argymell bod Tiana yn ymgysylltu â hyfforddwr gwaith o dîm Cymorth Cyflogaeth Caerffili, sy’n cynnig amrywiaeth eang o gymorth i bobl sy’n dymuno cael gwaith neu newid rolau yn eu cyflogaeth bresennol. 

Roedd Tiana wedi gwneud cais am lawer o swyddi ar-lein ac nid oedd wedi pasio'r cam ymgeisio, er ei bod wedi cwblhau cymhwyster arlwyo mewn coleg. 

Ymgysylltodd Tiana â’i hyfforddwr gwaith, a helpodd hi i ddatblygu ei CV, rhoi technegau cyfweld iddi, ymarfer rhai cwestiynau cyfweliad a rhoi cyfle i Tiana gwblhau ei Thystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol. 

Fe wnaeth Tiana gais am swydd Goruchwylydd Clwb Brecwast mewn ysgol a chynorthwyydd cinio mewn ysgol arall.  Cafodd Tiana ei gwahodd am gyfweliad ar gyfer y ddwy swydd ac fe gafodd hi gynnig y ddwy. 

Mae'r swyd Swydd newydd yn rhoi gobaith ar gyfer y dyfodol i Tiana!