FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwybodaeth Am Tîm Cymorth Cyflogaeth Caerffili

Mae’r cymorth yn wirfoddol ac mae modd i'n mentoriaid cyflogaeth profiadol gwrdd â chi ar sail un i un yn eich cymuned leol am sgwrs anffurfiol er mwyn i chi drafod a yw’r cymorth yn addas i chi (rydym yn siŵr y bydd!).

Yr Academi

Mae'r Academi yn darparu mentora ar gyfer gweithwyr, prentisiaid a hyfforddeion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC).

Mae’r Academi yn darparu rhwydwaith Gyrfaoedd Cynnar a llwybrau datblygu i adeiladu a chynnal gweithlu’r dyfodol.  

Ochr yn ochr â gweddill y tîm, mae'r Academi yn darparu cymorth recriwtio wedi'i dargedu i adrannau CBSC. 

Ydych chi'n gyflogwr lleol?

Gall ein tîm Cyswllt Busnes ymroddedig eich helpu chi i lenwi'ch swyddi gwag a sicrhau bod gennych chi'r ymgeiswyr gorau i'w cyfweld.

Gall ein cyfranogwyr dderbyn hyfforddiant cyfredol fel bod gennych weithwyr cymwys yn gweithio i chi.

Gwybodaeth Am Ariannu

Mae ein Tîm Cyflogadwyedd yn cynnwys Cymunedau am Waith a Mwy a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Gan ddefnyddio’r ffrydiau ariannu hyn, rydyn ni bellach yn gallu cynnig mwy o gymorth nag erioed o’r blaen!

Mae Cymunedau am Waith a Mwy wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i'w fuddsoddi'n lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw meithrin rhagor o falchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y Deyrnas Unedig drwy fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, a chefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau.