Swyddi Cyngor Caerffili

smart woman holding a laptop

Mae ein pobl wrth galon popeth a wnawn

Mae gan Gyngor Caerffili dros 8,000 o staff sy’n gweithio mewn dros 600 o wasanaethau ac yn gwasanaethu 181,000 o drigolion.

Rydyn ni’n sefydliad mawr sy’n rheoli cyllidebau gwerth miliynau o bunnoedd i ariannu gwasanaethau sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau bob dydd pobl.

Mae gennym ni gyfleoedd unigryw i bobl sydd eisiau gyrfa amrywiol, hyblyg a heriol o fewn diwylliant o safon fyd-eang.

Mae gennym ni lawer iawn o yrfaoedd – o swyddi ym meysydd Adnoddau Dynol, Cyllid a Chynllunio, i arbenigwyr TG, casglwyr sbwriel a gofalyddion. Gallai eich sgiliau, eich profiad a'ch arbenigedd chi fod yn union yr hyn rydyn ni’n edrych amdano.

Os ydych chi'n teimlo y gallwch chi weithio fel rhan o dîm, lle gallwch chi ddechrau eich gyrfa chi, yna ymunwch â ni oherwydd, gyda'n gilydd, rydyn ni'n gwneud i bethau anhygoel ddigwydd.

SWYDDI GWAG >
 

Ymuno â theulu Caerffili - neges gan y Prif Weithredwr

Ceisiadau newydd

Cyn ymgeisio am swyddi ar-lein, bydd angen i chi gofrestru drwy roi cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Rhaid i'ch enw defnyddiwr fod o leiaf pum nod o hyd. Rhaid i'ch cyfrinair fod o leiaf chwe nod o hyd.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y system yn cadw eich manylion ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol. Yr unig adran y bydd rhaid i chi ei chwblhau bob tro fydd yr adran 'pam chi? dylai hyn fod yn benodol i bob cais.

Mae rhaid i chi gadw eich manylion yn gyfredol a gwneud a unrhyw newidiadau angenrheidiol cyn cyflwyno cais i sicrhau bod gennym y wybodaeth gywir.

Nodwch, byddwn yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost y byddwch yn ei roi i gysylltu â chi yn ystod y broses recriwtio.

Ceisiadau yn Gymraeg

Arbedwch gopi cyn cwblhau'r cais.

Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.