Treth y Cyngor

Mae'r dreth gyngor yn dreth a bennwyd gan awdurdodau lleol i gwrdd â'u gofynion cyllideb. Mae'n helpu i dalu am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ar gyfer preswylwyr bwrdeistref sirol Caerffili.

Gallwch ddweud wrthym am newid cyfeiriad neu wneud cais am ostyngiad person sengl trwy ddewis y ddolen berthnasol isod. Gallwch ein ffonio ar 01443 863002 o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30 y bore i 4 y prynhawn.

Mwy am Dreth y Cyngor

Tudalennau perthynol