Gostyngiad Person Sengl

Gallwch gael 25% oddi ar eich bil os taw dim ond un oedolyn 18 oed neu drosodd sy'n byw yn yr eiddo.

Cais am ostyngiad person sengl>

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

 Fel arall, gallwch lawrlwytho ffurflen a'i dychwelyd drwy’r post gan ddefnyddio’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Lawrlwytho ffurflen gais gostyngiad person sengl

Adolygiad Gostyngiad Person Sengl

O bryd i'w gilydd, rydym yn gwneud adolygiad o drigolion sy’n derbyn gostyngiad o 25% ar eu treth y cyngor. Am wybodaeth bellach ewch i’n tudalen Adolygiad Gostyngiad Person Sengl.