Treth y Cyngor

Mae'r dreth gyngor yn dreth a bennwyd gan awdurdodau lleol i gwrdd â'u gofynion cyllideb. Mae'n helpu i dalu am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ar gyfer preswylwyr bwrdeistref sirol Caerffili.

Mwy am Dreth y Cyngor

Tudalennau perthynol