Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal ymgynghoriad eang gyda'i denantiaid i ddarganfod beth yw eu barn ar eu rhent ac a yw'n cynnig gwerth am arian.
Mae Amgueddfa’r Tŷ Weindio yn Nhredegar Newydd wedi llwyddo i gael Gwobr Sandford fawreddog am Addysg Treftadaeth 2022.
Hoffen ni eich gwahodd chi i gofio a rhannu eich atgofion chi am Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II.
Yn rhan o raglen gyfredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gynnal a chadw asedau, bydd gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ar Bont Droed Wilkins Terrace o ddydd Gwener 16 Medi 2022 am chwe wythnos.
Gwybodaeth am sut y bydd gwasanaethau'r Cyngor yn cael eu heffeithio ddydd Llun 19 Medi, sef dyddiad angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.
Mae bwrdeistref sirol Caerffili yn ymuno â gweddill y wlad a'r Gymanwlad i alaru marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.