Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae prosiect a gafodd ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddarparu 18 o fflatiau un ystafell wely newydd wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yn yr Inside Housing Development Awards mawreddog eleni.
Mae'r Cabinet wedi cytuno'n ddiweddar i adeiladu pafiliwn aml-swyddogaeth a chwaraeon newydd i gadetiaid ym Mharc Morgan Jones.
Mae CBS Caerffili yn ceisio barn trigolion ar y cynllun arfaethedig i osod rhwystrau ar ddwy Hawl Dramwy Gyhoeddus yn Rhisga.
Mae saith man gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu gwobrwyo â statws y Faner Werdd gan Cadwch Gymru’n Daclus.
Mae llu ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr wedi helpu i ddosbarthu dros ddwy filiwn o brydau ysgol am ddim i deuluoedd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ers dechrau’r pandemig.
Yn dilyn y rhaglenni llwyddiannus ‘Haf o Hwyl’ yn 2021 a ‘Gaeaf Llawn Lles’, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i gefnogi ‘Haf o Hwyl’ yn 2022.