Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae trigolyn Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill £500 am ailgylchu gwastraff bwyd fel rhan o ymgyrch y Fwrdeistref Sirol, Gweddillion am Arian.
Mae Ymgyrch Siôn Corn flynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio heddiw!
Mae gwaith adeiladu nawr yn digwydd ar ddatblygiad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon.
Hoffai'r Tîm Menter Fusnes ac Adnewyddu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, estyn gwahoddiad i chi i ymuno mewn Digwyddiad Rhwydweithio Busnes ar gyfer rhanddeiliaid yn Ystrad Mynach
Mae adroddiad diweddar yn tynnu sylw at yr ymdrechion mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'u gwneud i roi ‘Strategaeth Seilwaith Gwyrdd’ ar waith.
Mae Glanhau Moroedd Cymru wedi bod yn llwyddiant, gyda 56 bag o sbwriel wedi cael eu casglu trwy gydol yr ymgyrch.