News Centre

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Mynd i'r Afael ag Ynysigrwydd Cymdeithasol gydag Eitemau wedi'u Hailgylchu

Postiwyd ar : 07 Medi 2023

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Mynd i'r Afael ag Ynysigrwydd Cymdeithasol gydag Eitemau wedi'u Hailgylchu
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Wastesavers wedi ymuno â'r elusen iechyd meddwl Growing Space i redeg rhaglen ailgylchu sy'n darparu sgiliau newydd, cymorth cyflogaeth, a chyfleoedd gwirfoddoli i drigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gan ddefnyddio gofod dynodedig yn Siop Ailddefnyddio Penallta, mae Growing Space bellach yn cynnal rhaglen addysgol sy’n cynnwys cymwysterau achrededig a rhai sydd heb eu hachredu ar gyfer cyfranogwyr.

Fel rhan o'r rhaglen, mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn dysgu sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen i uwchgylchu eitemau cartref a fyddai fel arall yn cael eu hanfon i leoliadau tirlenwi. Y llynedd yn unig, arbedodd Wastesavers ddegau o filoedd o eitemau cartref (gwerth mwy na 620 tunnell) rhag cael eu taflu i sgipiau. Mae’r eitemau hyn yn cael eu hadfer ac yna eu defnyddio i stocio siopau Wastesavers Retail.

Mae'r bartneriaeth hon yn mynd i'r afael ag ynysigrwydd cymdeithasol drwy ddarparu cyfleoedd i dyfu drwy gyflogaeth, gwirfoddoli, sgiliau newydd a thrwy ymdeimlad o hunan-werth. Wrth drafod y bartneriaeth, dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gavin Mote:

“Mae Growing Space a Wastesavers wedi'u halinio'n dda o ran mynd i'r afael ag ynysigrwydd cymdeithasol trigolion ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili.

“Mae’r cyfranogwyr a gafodd eu cyfeirio at ein rhaglen yn dysgu sgiliau newydd, ond ar ben hynny, maen nhw hefyd yn cael ystod eang o gyfleoedd gan gynnwys cymorth cyflogaeth a gwirfoddoli. Drwy hyn, fe fyddan nhw’n cael hwb enfawr i’w hunan-werth gan uwchgylchu eitemau oedd yn ddiwerth, a rhoi bywyd newydd iddyn nhw, a hyn i gyd mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

“Mae'r bartneriaeth hon hefyd yn gyfle gwych i addysgu pobl ymhellach am bwysigrwydd lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.”

Dywedodd y Cynghorydd Chris Morgan, Aelod Cabinet dros Wastraff, Hamdden a Mannau Gwyrdd: “Fe wnaethon ni agor Siop Ailddefnyddio Penallta ym mis Hydref 2022, mewn partneriaeth â Wastesavers, fel ein camau nesaf ar ein taith tuag at fod yn awdurdod carbon niwtral, ond hefyd oherwydd manteision cymdeithasol ac economaidd ailddefnyddio i’r gymuned.

“Rydyn ni’n falch iawn o’n partneriaeth ddiweddaraf gyda Growing Spaces. Bydd yn sicrhau bod y gofod hwn yn parhau i fod o fudd i’n trigolion ni.” 

Ychwanegodd Rheolwr Elusen Wastesavers, Alun Harries, “Mae’r bartneriaeth hon yn enghraifft wych o waith cydweithredol gyda sefydliadau o’r un anian i helpu cyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru, 'Mwy nag ailgylchu', ac mae’n allweddol i ddarparu buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd i’n holl gymunedau ni.”

Darganfod mwy am ​Siop Ailddefnyddio Penallta.
 


Ymholiadau'r Cyfryngau