Tachwedd 2021
Yn anffodus, mae'r rhybudd tywydd melyn presennol ar gyfer gwyntoedd cryfion ddydd Sadwrn yn golygu mai'r unig ddewis yw canslo'r digwyddiad oherwydd pryderon am ddiogelwch.
O ddydd Llun 29 Tachwedd 2021, nid oes angen i gwsmeriaid y llyfrgell drefnu apwyntiad ar gyfer ymweld ag adeiladau'r llyfrgelloedd ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae mannau problemus o ran taflu sbwriel ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu glanhau'n llwyddiannus gan wirfoddolwyr.
Rydym yn gofyn i drigolion ledled Gwent gymryd rhan a chefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ddydd Iau 25 Tachwedd. Mae Diwrnod Rhuban Gwyn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod y Cenhedloedd Unedig. Eleni, rydym yn gofyn i drigolion, busnesau, ysgolion a grwpiau cymunedol ymrwymo i'r #Her30 i godi...
Mae dosbarthiadau Dawns ar gyfer Parkinson’s yn ddosbarthiadau hwyliog ac anffurfiol a gynhelir gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) as English National Ballet (ENB), sydd wedi'u profi i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu dros dro symptomau bob dydd i rai cyfranogwyr.
Mae Lisa Williams, clerc ysgol yn Ysgol Gynradd Glyn-Gaer wedi derbyn Gwobr Staff Ysgol Wythnos Gwrth-Fwlio Cymru.