Tachwedd 2021
Heddiw (dydd Mercher 11 Tachwedd), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynllun sy'n nodi ei flaenoriaethau i atal digartrefedd.
Caerffili'n Cofio – Dyma restr o wasanaethau coffa sy'n cael eu cynnal ar hyd a lled y fwrdeistref sirol i gofio am y rhai a ymladdodd mewn gwrthdaro ar draws y byd, ac a gollodd eu bywydau
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa ei denantiaid i roi eu barn ar y rhent maen nhw'n ei dalu.
Gall trigolion a busnesau sydd wedi prynu nwyddau ffug, neu’n gwybod am rywun sydd wedi prynu nwyddau ffug, roi gwybod yn ddienw i Crimestoppers.
Rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad tai blaenllaw Pontllan-fraith
Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Cinderella, yr antur pantomeim hudol gydag Owen Money a chwmni o actorion talentog.