News Centre

Canlyniadau etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Mai 2022

Postiwyd ar : 07 Mai 2022

Canlyniadau etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Mai 2022

Mae canlyniadau terfynol etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'u datgan.

Mae cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor fel a ganlyn:-

  • Llafur Cymru                                            45
  • Plaid Cymru – the Party of Wales            18
  • Independent                                             6

Ewch i'n tudalen Canlyniadau Etholiadau i weld y pleidleisiau a fwriwyd yn eich ward.Ymholiadau'r Cyfryngau