Mehefin 2023
Mae gosod gwaith celf newydd yn Ysgol Gynradd Graig-y-Rhaca yng Nghaerffili yn dathlu'r amgylchedd a'r gymuned.
Heddiw (14 Mehefin) mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo buddsoddiad ychwanegol i greu canolfan newydd i ddysgwyr agored i niwed a chyfleusterau ychwanegol ym Mhontllan-fraith.
Mae cais ar gyfer ‘materion a gedwir yn ôl’ wedi cael ei gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer cynllun byw bywyd hŷn newydd arloesol ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran yn Rhisga.
Gallai ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf gael ei hadeiladu yn Rhymni fel rhan o gynlluniau cyffrous sydd wedi'u datgelu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos hon.
Mae trigolion eraill Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill £500 am ailgylchu gwastraff bwyd fel rhan o ymgyrch y Fwrdeistref Sirol, Gweddillion am Arian.
Mae Ysgol Gynradd Nant y Parc wedi’i hachredu â Marc Safon Ysgolion o’r Radd Flaenaf ar 23 Mai, sy’n golygu mai nhw yw’r ysgol gynradd gyntaf yng Nghymru i gyflawni'r wobr hon ac ymuno â rhwydwaith o ychydig dros 140 o ysgolion yn y DU.