Gorffennaf 2022
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi bod gwaith wedi ei gwblhau’n ddiweddar ar ei ddatblygiad tai arloesol newydd; y cyntaf i gael eu hadeiladu ganddynt mewn 20 mlynedd.
Mae pobl ifanc sy’n rhan o Grŵp Prosiect Fforwm Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio gêm fwrdd i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau brys.
Cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ddiweddar ar ddull i gymryd camau gorfodi yn erbyn landlordiaid preifat sy’n methu â bodloni Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) yn eu heiddo.
Mae prosiect a gafodd ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddarparu 18 o fflatiau un ystafell wely newydd wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yn yr Inside Housing Development Awards mawreddog eleni.
Mae'r Cabinet wedi cytuno'n ddiweddar i adeiladu pafiliwn aml-swyddogaeth a chwaraeon newydd i gadetiaid ym Mharc Morgan Jones.
Mae CBS Caerffili yn ceisio barn trigolion ar y cynllun arfaethedig i osod rhwystrau ar ddwy Hawl Dramwy Gyhoeddus yn Rhisga.