Chwefror 2024
Mae ymgynghoriad cyhoeddus Strategaeth Wastraff ddrafft Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili bellach yn fyw.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio gyda phartneriaid cymdeithasau tai i adolygu ei Bolisi Dyrannu Cyffredin presennol, gyda'r nod o'i gwneud yn haws i bobl wneud cais am dai cymdeithasol gan hefyd yn helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng tai.
Bydd gwasanaethau rheilffordd rheolaidd rhwng Glynebwy a Chasnewydd yn rhedeg am y tro cyntaf ers dros 60 mlynedd, diolch i fuddsoddiad o £70m gan Lywodraeth Cymru.