Chwefror 2023
Mae Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio y Cyngor wedi cymeradwyo strategaeth sy'n nodi cynllun i ddelio â chartrefi preifat gwag.
Mae 12 aelod o staff Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod wedi dod at ei gilydd er mwyn cynorthwyo Dylan Williams, disgybl blwyddyn 2 sydd wedi cael diagnosis o lewcemia.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyflwyno cais cynllunio amlinellol er mwyn adeiladu hyd at 23 o unedau preswyl ar safle'r hen Aldi yn Rhymni.
Bydd ras 10 cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dychwelyd ar ddydd Sul 14 Mai 2023 yn ogystal â ras hwyl 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows.
Mae Cwrt y Cae Uchaf yn Nhrecelyn wedi cael ei drawsnewid yn ddiweddar diolch i fuddsoddiad o £1.49 miliwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau Mis Hanes LHDT drwy gyhoeddi digwyddiad Pride Caerffili cyntaf.