Rhagfyr 2022
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo strategaeth addysg newydd yn unfrydol – ‘Dilyn rhagoriaeth gyda’n gilydd’.
Ers dechrau'r rhyfel yn Wcráin, mae trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dangos haelioni anhygoel drwy gynnig cartrefi diogel i bobl sy'n ffoi rhag yr argyfwng. Mae’r cynhesrwydd a’r croeso wedi'u darparu wedi bod yn werth y byd i lawer, ond mae llawer mwy sydd angen cymorth.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo'n unfrydol y camau nesaf yn ei gynlluniau ar gyfer datgarboneiddio ei gerbydau fflyd.