Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2021

Mae etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal bob pedair blynedd.

Pan rydych yn pleidleisio yn yr etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu rydych yn defnyddio’r system bleidleisio Atodol. Er enghraifft bydd gofyn i’r etholydd i ddewis ymgeisydd dewis cyntaf ac ail ddewis. Os nad oes mwyafrif o 50% + 1 o’r pleidleisiau dewis cyntaf, bydd pleidleisiau’r ail ddewis yn cael eu cyfri. Os oes dim ond dau ymgeisydd yn sefyll yn eich ardal bydd y system 'cyntaf i'r felin gaiff falu' yn cael ei ddefnyddio.

Mae bwrdeistref sirol Caerffili o fewn ardal heddlu Gwent.

Mae’r etholiadau nesaf i fod i gael ei gynnal ym mis Mai 2021.

Lleolwr gorsafoedd pleidleisio

 

Datganiad o’r Personau a Enwebwyd a Hysbysiad Etholiad 

Ar Gyfer Ardal Heddlu GWENT (PDF)

Hybysiad Manylion Cynrychiolwyr Etholiadol

Ar Gyfer Ardal Heddlu GWENT (PDF)

Hysbysiad o etholiad

Hysbysiad o etholiad - Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Gwent (PDF)

Cysylltwch â ni