Cymorth i Wcráin

Ukrainian Flag


Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn sefyll mewn undod â phobl Wcráin.

Rydyn ni'n deall y bydd llawer o bobl eisiau helpu a dangos cefnogaeth i bobl Wcráin yn ystod y cyfnod cythryblus hwn. Mae nifer o fudiadau yn helpu yn yr apêl ddyngarol ac a fyddai'n croesawu unrhyw gymorth y gallwch chi ei roi.

Noddfa