Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Neges arweinyddiaeth

Neges gan yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr

“Rydw i'n siŵr eich bod chi, fel ninnau, wedi'ch syfrdanu a'ch tristau gan y digwyddiadau trychinebus yn Wcráin. Mae'n wirioneddol dorcalonnus gweld cost ddynol ofnadwy'r gwrthdaro cynyddol hwn, ac rydyn ni'n sefyll mewn undod â phobl Wcráin yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn.

Rydych chi, o bosibl, wedi sylwi ein bod ni wedi goleuo Tŷ Penallta a Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn lliwiau baner Wcráin i ddangos ein cefnogaeth. Mae Hysbysiad o Gynnig ffurfiol trawsbleidiol hefyd yn cael ei ystyried i ddangos cefnogaeth y Cyngor i Wcráin ac i alw am gamau pellach ac eglurder gan y Llywodraeth i helpu ffoaduriaid sydd wedi'u dadleoli gan y gwrthdaro.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer ohonoch chi hefyd eisiau helpu, ac mae holl gynghorau Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i sicrhau dull gweithredu cydgysylltiedig mewn ymateb ar y cyd.

Mae ein meddyliau a'n gweddïau gyda phawb dan sylw, ac rydyn ni am roi sicrwydd i bawb y byddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.

Y Cynghorydd Philippa Marsden – Arweinydd y Cyngor, a Christina Harrhy – Prif Weithredwr