Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Cyngor i fusnesau

Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru

Os ydych chi'n gallu cynnig help fel busnes neu sefydliad, mae angen i chi ddweud wrthym am yr help y gallwch ei roi.

Mae angen pethau fel:

  • Llety ar raddfa fawr i ffoaduriaid a'u teuluoedd, fel gwestai a pharciau gwyliau
  • Cludiant i fynd â phobl i'w cartrefi Newydd
  • Cyflenwadau fel bwyd, dillad a chynhyrchion iechydol
  • Cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd
Cofrestrwch fusnes neu sefydliad

Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru