Ymgynghoriadau

hands raised

 

Rydyn ni'n symud i wefan newydd. Ymunwch yn Nhrafodaeth Caerffili lle gallwch chi ddweud eich dweud a chymryd rhan yn y prosiectau a'r ymgynghoriadau diweddaraf.

Ymunwch yn y drafodaeth

Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau yn y gorffenno

Ffyrdd eraill i ddweud eich dweud

Trwy TîmCaerffili – Yn Well Gyda'n Gilydd, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer y cymunedau sy'n rhan o'n Bwrdeistref Sirol. Wrth baratoi gwasanaethau cyhoeddus at y dyfodol, rydyn ni'n cydnabod yr angen i sicrhau bod ymgysylltu effeithiol yn ganolog i'n penderfyniadau drwy gynnwys trigolion wrth ddylunio gwasanaethau lleol a'r hyn sy'n effeithio arnynt. Darllenwch ragor am ein dull o Ymgynghori ac Ymgysylltu yma.