Siarad gerbron pwyllgor cynllunio

Cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio yn siambr y Cyngor yn Nhŷ Penalltau, Tredomen, bob pedair wythnos (heblaw adeg y Nadolig ac ym mis Awst). Mae’r cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd, felly gall y wasg a’r cyhoedd fod yn bresennol a gwrando ar y drafodaeth.

Cliciwch yma i weld cyfarfodydd y pwyllgor cynllunio sydd ar ddod

Os ydych yn dymuno siarad gerbron y cyfarfod, rhaid i chi gysylltu â’r is-adran Gwasanaethau Pwyllgor drwy ffonio 01443 864420 neu e-bostio gwasanaethaupwyllgor@caerffili.gov.uk erbyn 5pm ar y Dydd Llun cyn y cyfarfod pwyllgor lle penderfynir ar y cais.

Rydym wedi llunio’r canlynol 'Canllaw i Siarad gerbron y Pwyllgor Cynllunio' i fod o gymorth i chi.