Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ymgynghoriadau hawliau tramwy

Mae ein hymgynghoriadau cyhoeddus yn ymwneud yn bennaf â Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus i ddargyfeirio hawliau tramwy cyhoeddus, a Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol i ddiwygio'r Map Diffiniol.

Mae angen yr ymgynghoriadau hyn yn ôl deddfwriaeth, a rhaid eu hysbysebu ar leoliad ac yn y wasg yn ôl y gyfraith. Byddwn ni hefyd yn rhoi'r ymgynghoriadau hyn ar dudalen Ymgynghoriadau'r Cyngor lle bo hynny'n bosibl.

Dewch i wybod rhagor am ein hymgynghoriadau.

Cysylltwch â ni