Ymgynghoriadau a hysbysiadau hawliau tramwy

Yn bennaf, mae ein hymgynghoriadau cyhoeddus yn ymwneud â newidiadau i bolisi presennol, creu polisi newydd, neu ddatblygu prosesau neu ffyrdd newydd o weithio. Bydd yr ymgynghoriadau hyn yn cael eu postio ar dudalen Ymgynghoriadau'r Cyngor.

Rhagor o wybodaeth

Hysbysiadau hawliau tramwy

Yn bennaf, mae ein hysbysiadau cyhoeddus yn ymwneud â Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus i wyro hawliau tramwy cyhoeddus, a Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol i ddiwygio'r Map a'r Datganiad Diffiniol.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i'r hysbysiadau hyn gael eu hysbysebu ar leoliad ac yn y wasg.

Cysylltwch â ni