Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili

Mae gan Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili gynrychiolaeth o lawer o sefydliadau sy’n ystyried amrywiaeth o fesurau i gynorthwyo ein cymuned lluoedd arfog leol ni (gan gynnwys cyn-aelodau'r Lluoedd Arfog, personél y Lluoedd Arfog, aelodau wrth gefn a’u teuluoedd) o fewn ein cymunedau lleol ni ledled y Fwrdeistref Sirol.

Mae aelodau Sector Gwirfoddol Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili yn cynnwys:

 • Y Lleng Brydeinig Frenhinol
 • Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd (SSAFA)
 • Change Step
 • Alabaré
 • Canolfan Cyngor ar Bopeth
 • First Choice Housing Association
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO)
 • Sefydliad St Loye
 • Hire a Hero
 • Cymdeithas y Llu Awyr Brenhinol
 • Gwasanaeth Lles Meddygol Amddiffyn (DMWS)
 • Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin  

Mae aelodau eraill Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili yn cynnwys:

 • Ysbyty Maes 203 (Cymreig)
 • Catrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol
 • Catrawd 104
 • Llu Awyr Ategol Brenhinol
 • Veterans UK (sef yr SPVA gynt)
 • Cymdeithas Lluoedd Arfog Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru (RFCA)
 • GIG Cymru i Gyn-filwyr
 • Gwasanaeth Prawf
 • Cwmni Adsefydlu Cymunedol
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Fforwm Busnes Caerffili
 • Ffederasiwn Busnesau Bach 
 • Heddlu Gwent
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB)
 • a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, sydd i gyd yn cydweithio i helpu a chynghori ein cymuned y Lluoedd Arfog.

Gydag arbenigedd lleol o'r fath ar gael gan Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili, mae'n ddigon posibl y byddai'n fanteisiol i unrhyw grŵp neu sefydliad ym Mwrdeistref Sirol Caerffili sy'n dymuno cyflwyno cais am arian i Gronfa'r Cyfamod drafod eu cais gyda Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili.  Mae’n ddigon posib y bydd hyn yn cryfhau’r cais, wrth iddo fynd ymlaen i’r Bwrdd Gweinyddol Datganoledig Rhanbarthol.

E-bost: LluoeddArfog@caerffili.gov.uk

Bydd y penderfyniad terfynol ar addasrwydd ceisiadau yn cael ei wneud gan Fwrdd Cyfamod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn dilyn cyngor ac adborth gan y Byrddau Gweinyddol Datganoledig Rhanbarthol.

Papurau cyfarfodydd