Cyngor, Cymorth a Chefnogaeth y Lluoedd Arfog

Llinellau Cymorth Argyfwng:

Os oes angen help brys arnoch neu os ydych chi eisiau siarad â rhywun, mae amrywiaeth o wasanaethau ac elusennau ar gael i chi siarad â nhw.

Samariaid Cymru: 02920 116123

Icarus Online: 03339875055

GIG: 111 (Opsiwn 2)

Mind: 0300 123 3393

Saneline: 0845 767 8000

(C.A.L.L): 0800 123 737 (ar agor 24/7) The Mix (ar gyfer y rhai sydd o dan 25 oed): 0808 808 4994 (Dydd Sul-Dydd Gwener 2pm–11pm)

Tîm Argyfwng Iechyd Meddwl Cyn-aelodau'r Lluoedd Arfog - 24/7: 0800 132 737

Rethink: 0800 138 1619

Cyfeirlyfr Cymorth De-ddwyrain Cymru

Veterans' Gateway

Veterans' Gateway yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyn-aelodau'r Lluoedd Arfog sy’n ceisio cymorth. Cyn-aelod y Lluoedd Arfog yw unrhyw un sydd wedi gwasanaethu am o leiaf un diwrnod yn Lluoedd Arfog EF (y rhai rheolaidd neu wrth gefn) neu Forwyr Masnachol sydd wedi gwasanaethu ar weithrediadau milwrol sydd wedi'u ddiffinio'n gyfreithiol.

Testun: 81212
Ffôn: 0808 802 1212 – mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Y Samariaid

Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi ac angen siarad â rhywun, bydd y Samariaid yn gwrando.

Gallwch chi gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ar 116 123 (am ddim o unrhyw ffôn) neu e-bostiwch: jo@samaritans.org.

Hefyd, gallwch chi ffonio Llinell Gymraeg y Samariaid (am ddim o unrhyw ffôn) ar 0808 164 0123 (7pm–11pm bob dydd).

Oeddech chi'n gwybod bod gan y Samariaid Llinell Gymraeg?

Maen nhw'n gwybod pa mor bwysig yw hi i gael cymorth yn eich iaith gyntaf ac mae gwirfoddolwyr y Samariaid yno i'ch helpu chi. Gallwch chi eu ffonio am ddim rhwng 7pm ac 11pm 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 164 0123. Peidiwch â chael trafferth ar eich pen eich hun.

Am ddim

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi ffonio’r Samariaid am ddim, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn chi?

Gallwch chi gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ar 116 123 (am ddim o unrhyw ffôn) neu e-bostio jo@samaritans.org

Hefyd, gallwch chi ffonio Llinell Gymraeg y Samariaid (am ddim o unrhyw ffôn) ar 0808 164 0123 (7pm–11pm bob dydd).

Rhesymau dros ffonio

Mae pobl yn cysylltu â’r Samariaid gyda phob math o bryderon ac mae'n bosibl bod problem fach i chi yn gallu bod yn broblem enfawr i rywun arall. Efallai eich bod chi'n mynd drwy rywbeth newydd, efallai eich bod chi'n cael trafferth ymdopi neu efallai eich bod chi'n meddwl am hunanladdiad. Mae'r Samariaid bob amser yno i wrando os oes angen i chi siarad.

Gallwch chi gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ar 116 123 (am ddim o unrhyw ffôn) neu e-bostiwch jo@samaritans.org. Hefyd, gallwch chi ffonio Llinell Gymraeg y Samariaid (am ddim o unrhyw ffôn) ar 0808 164 0123 (7pm–11pm bob dydd).

Melo

Mae Melo yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac adnoddau hunangymorth i'ch helpu chi i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles chi.