Cyfres Her Nikwax Caerffili - 'Baedd Gwyllt'

Date : 02 Mai 2020 8:00a.m.

Venue :

Cyfres Her Nikwax Caerffili - 'Baedd Gwyllt'
Cyfres Her Nikwax Caerffili - 'Baedd Gwyllt'

Bydd Cyfres Her Nikwax Caerffili yn dychwelyd ar 2 Mai 2020 - ac eleni mae'n addo bod yn well nag erioed! Gyda theithiau cerdded yn amrywio o 1-5 a 22 milltir, mae her ar gael i bobl o bob oed a gallu.

Eleni mae 4 dewis her wahanol ar gael ar gyfer taith gerdded 'Baedd Gwyllt' sy'n cynnwys dwy daith gerdded dywysedig a dwy her gerdded hunan dywysedig. Mae'r teithiau cerdded tywysedig yn rhoi'r dewis i gyfranogwyr i gymryd rhan mewn teithiau 1-5 milltir ac 8-10 milltir gan ddibynnu ar eu dewis, tra bod yr heriau hunan dywysedig yn cynnwys taith gerdded 16 milltir ynghyd â'r her anferthol o 21 milltir. Mae'r heriau teithiau cerdded hunan dywysedig wedi'u cynllunio i gynnwys cerddwyr, loncwyr neu hyd yn oed rhedwyr.

Bellach mae gennym nifer gyfyngedig o leoedd cerdded tywysedig ar gael ar gyfer y teithiau cerdded 16 a 21 milltir. Yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n gallu dod i ben â'r pellter, ond ni allant ddarllen map!

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yn costio £10 ac maent ar gael i'w prynu hyd at y dyddiad cau ar ddydd Mercher 1 Mai 2019. Mae tocynnau gostyngedig ar gael, os archebir cyn 30 Ionawr 2019, am bris o £8. Am bobl ifanc o dan 18 oed mae gostyngiad o £2 i'w tocynnau gydag oedran ieuengaf o 12 ar gyfer unrhyw her dros 5 milltir.

Yn wahanol i'r teithiau cerdded hirach, does dim dyddiad cau ar gyfer y llwybr 1-5 milltir, sy'n costio £2 a gellir talu ar y diwrnod.  Does dim terfyn oedran ac mae'r holl elw yn mynd at elusen y Maer.

Am fwy o wybodaeth ac i gystadlu yng Nghyfres Her Nikwax Caerffili - Baedd Gwyllt ewch i Cyfres Heriau Caerffili


Please let us know