Sgiliau Gwaith i Oedolion 2

Mae'r prosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn darparu mynediad i amrywiaeth eang o gyrsiau AM DDIM a'r cyfle i gael cyngor ac arweiniad gan dîm o swyddogion cymorth cyflogaeth, i wella cyfleoedd i weithwyr sgiliau isel. 

Ble mae ar gael?

Mae’r prosiect ar gael yn yr ardaloedd canlynol: -

Ar gyfer pwy yw e?

Mae ar gael i holl drigolion rhanbarth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac yn 16 oed a throsodd.

Beth all ei gynnig i chi?

Gallwn eich helpu i wella’ch sgiliau ac ennill cymwysterau sy’n ofynnol gan gyflogwyr.  Gallwn ni helpu gyda:

  • Hunan-barch a hyder
  • Cymwysterau FfCCh
  • Hyfforddiant
  • Technegau cyfweld
  • Opsiynau gyrfaol
  • Ffurflenni cais
  • Sgiliau chwilio am waith
  • Ysgrifennu ac adeiladu CV

Am ragor o wybodaeth

Cysylltwch â ni heddiw 01495 237921.